Nieuws

AKTUEEL

-Op weblog Leeg Land Bezet II zullen binnenkort hoofdstuk 3. Historiografie tot 2000 en hoofdstuk 4. Kritiek na 2000 gepubliceerd worden.

Op dit weblog op de pagina Discussie zijn de eerdere bijdragen: Visies op de openlegging van het Echtener Veen (1625-1635) en de rol van jonker Roelof van  Echten  en Oosterveen of Ossehaar te lezen.

Uitkomsten van onderzoek naar de openlegging van het Echtener Veen in de jaren 1625-1635 zijn hier te vinden.

Nog niet gepubliceerd zijn in Leeg Land Bezet I de hoofdstukken 9.1 en 9.2  en in Leeg Land Bezet II de hoofdstukken 18 en 20.

Hoofdsite: Filosoof van Pannekoekstad

 

 

Foto van een schilderij van Andreus Gerrit Jacobsen van de molen, brug en sluis bij Echten omstreeks 1860. Het lijkt me de oudst bekende afbeelding van deze plek. Beter bekijken en vergelijken met foto’s en andere gegevens levert misschien ook een bijdrage aan de discussie over vaart en sluizen in de loop van de tijd  (zie Leeg Land Bezet II-15). Een mooie schildering, maar hoe romantisch? Een korte zoektocht naar de geschiedenis van de plek en de molens aldaar leverde ook al snel allerlei bedenkingen (zie http://www.molendatabase.nl/).

http://www.simonis-buunk.nl/verkocht/details/Andreas_Gerrit_Jacobsen_5759.aspx

 

 

Na bezoek aan het Horst Janssen Museum in Oldenburg 11-maart 2012 op internet  gevonden

Veenlandschap van Horst Janssen